2019: trends in blockchain

Het jaar zit er bijna op. Een goed moment om terug te blikken en een aantal trends en ontwikkelingen op het gebied van cryptovaluta en blockchain uit het afgelopen jaar te belichten.

Prijsontwikkeling

Het aspect dat traditioneel de meeste aandacht trekt is uiteraard de prijsontwikkeling van crypto-assets. Wat dat betreft was 2019 saai en wellicht wat teleurstellend. Het begin van het jaar tekende zich door een stijging van de prijs van met name Bitcoin. Deze groeide van $3700 in januari tot boven de $10.000 in juni. Kenmerkend voor de eerste zes maanden van het jaar was dat de altcoins in prijs behoorlijk achterbleven bij Bitcoin. De zogenaamde dominantie van Bitcoin ten opzichte van de rest van de markt steeg van 50% naar bijna 70%. In juni kwam er een einde aan deze korte bullmarkt en zette er een daling in. Bitcoin daalde daarbij sterker dan de meeste andere munten. Ten tijde van schrijven van dit artikel staat Bitcoin op $7300 en is de dominantie rond de 66%.

Stock-to-flow

In maart verscheen er een veelbesproken artikel (nederlandse versie) waarin een nieuwe theorie en waarderingsmethodiek voor Bitcoin werd gepresenteerd, het Stock-to-flow model. In dit model wordt op overtuigende en transparante wijze een kwantitatief verband gelegd tussen de historische prijsontwikkeling van Bitcoin (maar ook van goud en zilver) en de schaarste ervan. Schaarste wordt hier gedefinieerd wordt als de totale uitstaande hoeveelheid van een goed (de stock), gedeeld door de jaarlijkse productie (de flow).

Bitcoin Value Stock-to-flow

Stock-to-flow vs. Marktwaarde van goud, zilver en bitcoin op verschillende periodes van een halving moment. Bron: https://medium.com/@100trillionUSD/modeling-bitcoins-value-with-scarcity-91fa0fc03e25

Bij Bitcoin wordt de jaarlijkse productie bepaald door de block reward, de hoeveelheid Bitcoins die per gemijnd blok (per 10 minuten) ontstaat. Volgend jaar mei vindt er in de Bitcoin block reward weer een zogenaamde halving plaats. Hierbij zal de huidige bitcoinproductie van 12,5 per gemijnd blok, halveren naar 6,25 BTC. De schaarste van Bitcoin zal daarmee gaan stijgen en de theorie voorspelt op basis hiervan een bijbehorende prijsstijging naar zo’n $55.000.

Technologische ontwikkeling

Wat ons betreft blijft het koffiedik kijken. Modellen blijven modellen en kloppen totdat ze niet meer kloppen, om maar eens een oude beurswijsheid van stal te halen. Daarbij komt dat populaire theorieën, zoals dit stock-to-flow model, zelf ook weer invloed hebben op verwachtingen en prijsontwikkelingen, zoals dit artikel betoogt. Feit blijft we dat de vorige twee halvings van Bitcoin gepaard gingen met sterke prijsstijgingen, dus alleen al wat dat betreft wordt 2020 hoe dan ook een interessant jaar.

Naast het soms grillige verloop van de prijzen, gaat de technologische ontwikkeling en de adoptie van blockchain-technologie gestaag verder. Het verloopt stiller, vaak buiten de mainstream media om, en laat zich moeilijker in grafiekjes en overzichten vangen. Maar wie er oog voor heeft ziet dat er veel gebeurt. We beperken ons hier tot een aantal observaties die we afgelopen tijd deden.

Bitcoin and blockchain are like early-stage ventures – but with a real-time price feed.

If you stare at it too closely, it’s hard to hold it but if you view it like a five to ten year investment that you put in the back of your portfolio, it’s a much better way to think of investing in this space.

Dan Morehead – CEO Pantera Capital

DeFi

DeFi is een term die we in 2019 steeds vaker tegenkomen. Het staat voor Decentralized Finance en is een koepelbegrip voor allerlei vormen van financiële dienstverlening gebaseerd op blockchain-technologie, voornamelijk Ethereum. Aanjager van dit ecosysteem is MakerDAO, een systeem dat op basis van een in te leggen onderpand, rentedragende leningen uitgeeft in de vorm van de stablecoin DAI. Een aloude financiële dienst, alleen nu in de vorm van een transparant en volledig decentraal systeem dat grotendeels autonoom draait en werkt zonder aanziens des persoons. De site Defipulse geeft een mooi overzicht van de actieve spelers en geldbedragen die in dit nieuwe ecosysteem in omloop zijn.

Defi

een overzicht van de belangrijkste spelers in het DeFi ecosysteem op Ethereum. Bron: https://www.theblockcrypto.com/

Een andere tak van DeFi betreft decentrale handelsplatformen zoals IDEX. Deze exchanges draaien in zijn geheel op een blockchain met als grote voordeel dat een gebruiker direct vanuit zijn eigen wallet kan handelen. Hierdoor is geen sprake meer van het beursrisico van traditionele exchanges. Deze hebben allemaal een centrale wallet met miljoenen aan cryptovaluta die elk moment gestolen kan worden, zoals ook dit jaar weer herhaaldelijk gebeurde (hier, hier en hier).

Timestamping

Een concrete blockchain-toepassing die we in 2019 voet aan grond zien krijgen is timestamping en blockchain-validatie en -verificatie. Dit is het principe waarbij er een digitale vingerafdruk van een document, video of afbeelding op onwrikbare wijze wordt vastgelegd in een blockchain block. Op deze wijze wordt een de-facto onweerlegbaar bewijs van echtheid gecreëerd. Een nederlandse speler op dit gebied is het bedrijf V-ID, waarover we eerder schreven. Een internationale speler is Dock.io.

Er zijn allerlei tekenen dat het de-facto blockchain bewijs van echtheid binnenkort ook een de-jure waarheid gaat worden, ofwel, juridische status krijgt. Dat opent de poort naar een veel breder toepassingsgebied waarbij traditionele ‘stempelaars’ zoals notarissen serieuze concurrentie kunnen gaan verwachten uit decentrale hoek. Het timestamping principe kan ook ingezet worden in de strijd tegen fake-news, wat een in potentie nog veel groter toepassingsgebied is. Dit is een toepassing waar de Nederlandse startup Wordproof op inzet.

Proof-of-Stake

Proof-of-stake is een energievriendelijk alternatief voor de nogal verkwistende manier waarop bij Bitcoin en aanverwante blockchains de consensus wordt bereikt (proof-of-work). Nog niet zo lang geleden was er veel scepsis over de levensvatbaarheid van proof-of-stake maar inmiddels zijn er meerdere serieuze blockchains live, zoals Cardano en Tezos, die relatief probleemloos draaien op proof-of-stake.
Dat niet alle proof-of-stake blockchains vrij van problemen zijn bewijst EOS. Bij deze blockchain zijn er slechts slechts 21 block producers die consensus bepalen. Dit zorgt voor een ongeëvenaarde transactie capaciteit maar als 6 van de 21 block producers in handen blijken te zijn van één bedrijf, dan levert dit terechte zorgen op omtrent de decentraliteit.
Nieuwe en in aanbouw zijnde blockchain projecten lijken echter wel in de meerderheid op proof-of-stake in te zetten waarmee een belangrijk bezwaar tegen blockchain-technologie wegvalt.

Interoperabiliteit

In een toekomst waarin steeds meer economische activiteiten on-chain gaan, zullen er al naar gelang de verschillende eisen van een toepassing steeds meer verschillende blockchains en blockchain types ontstaan. Denk hierbij aan uiteenlopende eisen op het vlak van schaalbaarheid, decentraliteit, veiligheid, snelheid en privacy.
Hiermee groeit ook de behoefte aan een solide, en op zichzelf weer decentrale, onderlinge communicatiewijze tussen blockchains en blockchain-toepassingen onderling. Op dit vlak zijn er dit jaar belangrijke stappen gezet. Een project als Cosmos Hub, dat dit jaar live is gegaan, verbindt als een centrale component verschillende blockchains en maakt zo uitwisseling van berichten en waarde mogelijk.

Schematische voorstelling van Polkadot, als een ring van op elkaar aangesloten blockchains

Een ander project met veel momentum op dit vlak is Polkadot. Nadat het twee jaar in aanbouw is geweest, is het nu bijna klaar voor een livegang. Polkadot is van de grond af aan ontworpen met een multiverse blockchain toekomst voor ogen. In deze visie zullen decentrale applicaties veelal op een eigen blockchain draaien, die voor hun security en interoperabiliteit aansluiten bij de centrale Polkadot relay-chain. Polkadot heeft hiertoe een soort do-it-yourself blockchain development kit gemaakt, waarmee snel en gemakkelijk een kwalitatief hoogwaardige blockchain gebouwd kan worden die aansluit op het grotere Polkadot ecosysteem.

Het nieuwe jaar

De bovengenoemde en andere technologische ontwikkelingen zullen in de komende jaren doorzetten en voor verdere adoptie en inbedding van blockchain in de economie en de bredere maatschappij gaan zorgen.
Daarnaast stond dit jaar in het teken van allerlei ontwikkelingen op het reguleringsvlak, nationaal en internationaal. Sommige daarvan vormen een bedreiging voor de korte-termijn prijsontwikkeling en liquiditeit. Anderen kunnen gezien worden in het bredere licht van de verdergaande professionalisering en de volgende groeifase waar de cryptomarkt en de assetklasse zich naar toe bewegen.

Al met al belooft 2020 weer een interessant jaar te worden.

Voor nu een prettige kerst en een voorspoedig nieuwjaar gewenst!