Waarom breed investeren in crypto?

Als fondsbeheerder adviseren wij standaard om voor de lange termijn en breed te investeren in blockchaintechnologie, en nog preciezer: in de bijbehorende cryptovaluta. Op deze aanpak is ook ons investeringsmodel gebaseerd. In dit artikel zal ik dieper ingaan op een belangrijke drijfveer van dit advies.

Traditionele toepassingen

Veel mensen zeggen dat alle waarde in blockchain naar Bitcoin zal vloeien, en dat succesvolle toepassingen altijd bij de blockchain met de meeste waarde aan zullen sluiten omdat die het veiligst is. Volgens deze gedachtegang heeft het geen zin om in andere blockchains te investeren. Bij traditionele toepassingsgebieden voor blockchains valt daar inderdaad iets voor te zeggen. Het is bijvoorbeeld niet waarschijnlijk dat meerdere cryptovaluta naast elkaar zullen gaan dienen als store of value als alternatief voor een asset als goud.

Ditzelfde geldt voor blockchaintoepassingen die alleen dienen om een al bestaand proces te optimaliseren, bijvoorbeeld door bedrijven en organisaties die efficiënter willen werken of hun product middels blockchaintoepassingen beter aan de man willen brengen. Zij zullen ook gebruik willen maken van de grootste, meest gebruikte en betrouwbare blockchains.

De waardestijging van de munt is het verdienmodel

Mensen denken niet voor niets bij blocktaintechnologie vooral aan bovenstaande toepassingen. Er zijn heel duidelijke analogieën met de traditionele economie. Maar blockchaintechnologie maakt ook een nieuw type verdienmodel mogelijk, één dat economisch volledig anders is dan wat wij gewend zijn.

Breed investeren in Crypto Valuta

Het afhandelen van transacties zal doordat iedereen mee kan minen en door verregaande efficiëntie uiteindelijk nauwelijks winst opleveren. Bovendien ben je als ontwikkelaar van een blockchain niet automatisch afhandelaar van transacties, wat ook de kern van de decentrale blockchaintechnologie teniet zou doen. Eigenlijk is er dus maar één echte manier om te verdienen aan een zelf ontwikkelde blockchain: je moet in het bezit zijn van de onderliggende cryptomunt en hopen dat deze meer waard wordt. De eventuele waarde van het briljante idee waarom je jouw blockchain ontwikkeld hebt, gaat namelijk volledig zitten in de bijbehorende munt. Als het idee inderdaad goed is, dan is er behoefte aan transacties op jouw blockchain en omdat die transacties betaald dienen te worden met de bijbehorende munt, gaat de behoefte aan die munt omhoog. En met de behoefte ook de prijs. Dit is de reden waarom ontwikkelaars van blockchains zichzelf bij de livegang van hun blockchain een bepaald gedeelte van de munten toe-eigenen.

Deze manier om je investering terug te verdienen is zo anders dan hoe onze huidige economie werkt, dat het voor bestaande bedrijven niet, of in ieder geval zeer lastig is te integreren in hun bedrijfsmodel. Er is geen sprake van (juridisch) eigenaarschap, er zijn geen aandelen. Iedereen kan mee-ontwikkelen en iedereen kan transacties afhandelen. Er is in feite geen sprake van een ‘bedrijf’ in de traditionele zin. Zolang jouw munt nog geen waarde heeft, kun je ontwikkelaars daar niet mee uitbetalen, tenzij ze zelf bereid zijn het ondernemersrisico te nemen. In ieder geval levert dit niet direct brood op de plank op. Veel bedrijven werken dit soort initiatieven zelfs liever tegen, want het is een bedreiging voor hun bestaande, inefficiëntere dienstverlening.

Breed investeren

Voor toepassingen waarbij het gebruik van de blockchain zelf het verdienmodel is, is het dus zaak om zoveel mogelijk in eigen hand houden. Zowel als het gaat om het ontwikkelen van de onderliggende blockchain als om het uitbrengen van munten. Op deze manier profiteer je zo direct mogelijk van je inspanning (oftewel, vang je zoveel mogelijk van de waardegroei) en bovendien ben je minder afhankelijk van de acties van anderen.

De kans is reëel is dat de volgende grote toepassing van blockchain helemaal niet op een van de grote bestaande blockchains zal plaatsvinden. Serieuze partijen met voldoende funding en een lange adem, hebben een sterke incentive om hun eigen blockchain te ontwikkelen, met eigen cryptovaluta. Overigens zijn er ook blockchainplatforms die je tooling en infrastructuur bieden waarmee je een blockchain met eigen munt en een eigen economie kunt lanceren. Cosmos en Polkadot  zijn daar voorbeelden van.

Blockchain is nog altijd een jonge technologie die volop in ontwikkeling is. Nieuwe, disruptieve toepassingen zijn per definitie onvoorspelbaar. Om mee te profiteren van de opkomst van deze baanbrekende ideeën, is het van belang om breed te investeren en het portfolio regelmatig te blijven bijwerken. En met investeren bedoelen we uiteraard de cryptomunten, want daar zit de echte waarde van blockchaintechnologie.