De Waarheid van Blockchain?

De markt voor cryptovaluta ligt er slapjes bij deze zomer. Bitcoin blijft redelijk overeind. Het wordt geleidelijk aan toegankelijker voor institutionele beleggers en daarmee een assetklasse die steeds serieuzer meedoet in de wereldeconomie. De meeste altcoins daarentegen doen het een stuk slechter.

Wat is er aan de hand?

Het meest voor de hand liggende antwoord is dat er juist niets aan de hand is: er is weinig nieuws. We zitten niet in de top van een hype of in de put van een crash. Er zijn geen berichten meer over lambo’s, geen spectaculaire ICO fraudes, geen wilde voorspellingen of puntje-van-je-stoel aankondigingen. In de hype gedreven cryptomarkt lijkt nog steeds te gelden dat geen nieuws, slecht nieuws is, met een langzame afkalving van de koersen tot gevolg.

Gebeurt er dan echt niets? Natuurlijk wel! Er wordt gebouwd, op alle fronten. Analoog aan de opkomst van het internet, is de adoptie van blockchain een sluipende maar onstuitbare ontwikkeling, die grotendeels onder de radar van het ‘snelle nieuws’ plaatsvindt.

We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run.

Roy Amara – Amerikaans wetenschapper en futuroloog

Typerend voor de huidige fase is dat de ontwikkelingen vooral plaatsvinden in de infrastructuur, de basislagen van blockchain-technologie. Deze is voor veel toepassingsgebieden nog niet volwassen genoeg. Het is met name de schaalbaarheid waaraan het nog ontbreekt. Deze ontwikkelingen kosten tijd en de voortgang is voor de gemiddelde belegger moeilijk te zien. Toch zijn er ook nu al hele concrete, up- and running, bedrijfstoepassingen die nijpende problemen oplossen.

Eén voorbeeld daarvan bevindt zich op het terrein van fraudebestrijding, de bepaling van echtheid. In een wereld waarin nieuws, afbeeldingen, filmpjes, documenten en allerlei producten steeds vaker in digitale vorm aangeboden worden, en daarmee makkelijker te distribueren, maar ook te manipuleren zijn, wordt de behoefte aan een sterke vorm van digitale authenticiteit steeds groter.

V-ID

Het nederlandse V-ID biedt een oplossing waarbij op zeer eenvoudige wijze een authenticiteitsbewijs van een file gemaakt kan worden. Dit werkt op basis van blockchain en een zogenaamde hash-functie. De hash van een digitale file (een document, een afbeelding, etc) is een nummer dat uniek is voor de specifieke inhoud van die file. Wanneer je in de oorspronkelijke file ook maar één bit verandert, zal de hash-functie een compleet andere uitkomst geven.

Vingerafdruk

De hash is een uniek kenmerk voor het oorspronkelijke document, maar bevat geen informatie over het document zelf. Een hash wordt om die reden vaak vergeleken met een vingerafdruk. Een vingerafdruk is uniek voor een mens, maar geeft geen gegevens bloot over de eigenaar. Zo is het ook met een hash ook.

Wanneer je via V-ID zo’n ‘vingerafdruk’ van een file maakt, dan slaat V-ID deze op als een transactie in een blok op een publieke blockchain. Op dat moment wordt het onderdeel van de lange keten van cryptografisch aan elkaar geschakelde blokken, waarvan wereldwijd door duizenden computers een exacte kopie wordt bijgehouden. De unieke eigenschap van een blockchain is dat de inhoud van een blok, wanneer het voldoende oud is, onwrikbaar vastligt: het kan met geen mogelijkheid meer aangepast kan worden.

Timestamp

Doordat van elk blok in een blockchain precies bekend is wanneer het gemined is, ontstaat er een echtheidskenmerk en een timestamp die harder is dan welke notarisstempel dan ook, en daarbij veel makkelijker en sneller te verifiëren.

Wanneer een bepaald document, laten we een diploma als voorbeeld nemen, bij de uitreiking via V-ID van een dergelijk time-stamp voorzien is, kan het jaren later, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, op echtheid gecontroleerd worden. Dat gebeurt door de hash te nemen van het aangeleverde diploma-document en dit te vergelijken met de hash die bij de uitreiking gemaakt is. Alleen wanneer het diploma-document tot op de laatste bit gelijk is aan het origineel, zal de verificatie slagen.

In tegenstelling tot een rij aan andere startups, die complexe en verstrekkende authenticiteit- en identiteitssystemen aan het bouwen zijn, vindt V-ID een hele goede balans tussen een concrete behoefte en dat wat er nu technologisch haalbaar is. Het biedt een heel specifieke oplossing, en voert dit zo goed mogelijk uit door een focus op gebruiksvriendelijkheid, toepasbaarheid en integratie met grotere externe systemen.

Het bedrijf timmert goed aan de weg. Ik heb al van verschillende kanten facturen mijn emailbox zien binnenkomen die van het V-ID echtheidskenmerk zijn voorzien en mijn boekhouder stuurde mij dit jaar de jaarstukken en belastingaangiftes met een V-ID echtheidskenmerk gevalideerd.

Invloed op cryptovaluta

Een validatie zoals V-ID die uitvoert heeft alleen maar zin wanneer het op een grote en publieke blockchain uitgevoerd wordt die voor iedereen inzichtelijk is. Verder moet het een blockchain zijn waar de consensus op een voldoende decentrale manier bereikt wordt. De blockchain moet immers breed vertrouwd kunnen worden. V-ID verankert de vingerafdruk voor de zekerheid zelfs in vijf verschillende publieke blockchains.

Voor elke daadwerkelijke verankering is een blockchain-transactie nodig, en die kost geld in de vorm van een transactievergoeding in de bijbehorende cryptovaluta. Wanneer de transactievolumes vanuit dit soort toepassingen stijgen, treedt de aloude wet van vraag en aanbod in werking. Het gebruik van de blockchain diensten kost cryptovaluta, en een grotere vraag hiernaar, gedreven vanuit echte toepassingen, zal de prijs doen stijgen.

Gaat dit de markt er weer bovenop helpen?

Niet van vandaag op morgen en niet vanwege het succes van V-ID alleen. Maar wél als dit soort toepassingen gemeengoed wordt. En dat kan wel eens snel gaan. Zeker voor dit toepassingsgebied. Het timestamp-principe kan namelijk ook ingezet worden als wapen tegen fake news, gemanipuleerde afbeeldingen en filmpjes.