Bitcoin vs Ethereum – waar gaat het heen?

Er is de laatste tijd veel aandacht uitgegaan naar de Bitcoin halving, die 12 mei jl heeft plaatsgevonden, en de gehoopte positieve effecten die dit zal gaan hebben op de koers van Bitcoin. Het vaak aangehaalde Stock to Flow model (S2F) voorspelde voor na de halving eerst een groei van de waarde van BTC naar rond de $55.000 om dit in een latere revisie nog naar boven bij te stellen tot maar liefst $288.000.

Leuk om te lezen natuurlijk, zeker als je Bitcoin hebt, maar hoeveel waarde moeten we hechten aan dit soort voorspellingen? In dit artikel wil ik nog eens ingaan op de verschillen tussen de twee grootste cryptovaluta, Bitcoin en Ethereum, en de fundamenten die ten grondslag liggen aan de verwachte waardegroei van beide blockchains.

Waardedrager

Meer nog dan goud, dat als sieraad wordt gebruikt en veel toepassingen kent in de micro-elektronica, is Bitcoin een zuivere waardedrager. Je kunt het inruilen tegen andere waardevolle zaken, maar dat is ook alles. Andere toepassingen heeft het niet. Natuurlijk, Bitcoin heeft als waardedrager een paar hele goede eigenschappen, maar de enige echte fundamental die de koers structureel omhoog zal doen gaan, is het netto vertrouwen in de cryptocurrency: het geloof dat men heeft in de waardevastheid en met name de toekomstige groei van de prijs. Dit geloof is weer in grote mate afhankelijk van de prijs.
Zelfs als Bitcoin een losstaand systeem was, geïsoleerd van de buitenwereld, zou deze feedbacklus al genoeg basis vormen voor een complex systeem: de waarde wordt bepaald al naar gelang men denkt dat anderen geloof hebben in de waarde, wat weer bepaald wordt door de feitelijke prijs, etc.

Geloof en vertrouwen

Wanneer we het hebben over geloof, praten we over de menselijke psyche en de verschillende typen investeerders: handelaars, investeerders, algoritmes, en de verschillende strategieën die ze hanteren. Veel handelaren zijn helemaal niet geïnteresseerd in de primaire functie van Bitcoin als waardedrager, maar zien Bitcoin als middel om op de korte termijn geld te verdienen door te speculeren op de schommelingen van de markt. 

Voor een structurele stijging van prijs is er vooral nieuw vertrouwen nodig dat de vraag gaat aanwakkeren. Dit kan komen in de vorm van nieuwe investeerders met fris geld of als extra investeringen van reeds actieve partijen. Aan het nieuwe vertrouwen wordt hard gewerkt: een leger aan marketingmensen, fanboys en andere belanghebbenden doet op allerlei manieren hard zijn best om een goed gevoel over Bitcoin te verspreiden of angstgevoelens over de ontwaarding van andere assets te kweken. En als Bitcoin vroeger of later weer een grote waardesprong maakt, zijn we naast Satoshi vooral hen veel dank verschuldigd. Alleen door vertrouwen in Bitcoin zelf, kan het zijn belofte waar gaan maken.

Ethereum

Bij Ethereum ligt dit anders. Deze blockchain is speciaal ontwikkeld om er applicaties op te bouwen. Ethereum kun je – veel meer dan Bitcoin – zien als een applicatieplatform. De unieke feature van dit platform, ten opzichte van bekende cloudplatformen zoals Amazon en Azure, is dat het decentraal is: niemand is de baas, niemand kan de stekker eruit trekken. Dit maakt het in hoge mate robuust, effectief en betrouwbaar.  Ondanks het feit dat verliezen nergens verzekerd of gereclameerd kunnen worden, worden de financiële applicaties die erop draaien dusdanig vertrouwd dat er inmiddels grote sommen geld in omgaan en als onderpand vastgezet worden.

De munt Ether speelt in dit ecosysteem een centrale rol als betaalmiddel voor degenen die de diensten van de blockchain gebruiken (gebruikers van applicaties) en als vergoeding voor diegene die het draaiend houden (de miners/validators). Het aankopen van Ether is noodzaak voor personen en bedrijven die gebruik willen maken van de diensten van Ethereum.

Roadmap

De lange termijn ontwikkeling van de waarde van Ether is daarmee beter voorspelbaar en minder grillig. Het zal namelijk veel meer gelijke tred houden met de mate waarin de blockchain, de technologie en het applicatielandschap dat erop draait, gebruikt wordt en in waarde voorziet. Bij Ethereum loont het zich om goed naar de technologische ontwikkeling en de adoptie te kijken. Anders dan bij Bitcoin is er een ambitieuze roadmap.

Ethereum roadmap

Bitcoin is wat dat betreft bescheidener en ook dat is goed: van de technologische laag onder een waardedrager willen we vooral dat het stabiel blijft. Voor dit doel is Bitcoin zo’n beetje af, zou je kunnen zeggen. Er zijn mensen die ook voor Bitcoin een rol zien weggelegd als applicatieplatform, waarbij de deze in een laag boven Bitcoin gaan draaien. Vooralsnog echter verbleekt het aantal toepassingen op Bitcoin bij de ontwikkelactiviteit en het algemene momentum dat Ethereum kent op dit vlak.

Waar gaat het heen?

Beide zijn blockchains, beide zijn ook een cryptocurrency, en zolang er een grote correlatie tussen de prijs-ontwikkeling van Bitcoin en Ethereum is, kunnen we concluderen dat veel handelaren ze nog steeds als twee kanten van dezelfde cryptomedaille zien. Toch zijn er bij nadere inspectie fundamentele verschillen voor wat betreft het mechanisme achter de waarde-ontwikkeling.
Bij Bitcoin hangt deze primair af van geloof en vertrouwen. Dit kan grillig verlopen maar in potentie grote sprongen maken, zoals het verleden al meerdere malen heeft aangetoond. Bij Ethereum is het meer te relateren aan de technologische eigenschappen en de mate van adoptie van het platform. Ook hier is er alle potentie voor groei in waarde, maar meer gestaag en zeker.