Cryptocurrency Index Strategie

Het Crypto Index Fonds hanteert een index strategie bij het samenstellen van het mandje cryptomunten. Dit is een methode die zich bij andere assetklasses al ruimschoots bewezen heeft. Kort gezegd volg je met deze aanpak de markt: het relatieve aandeel per crypto-asset wordt bepaald door het huidige succes, in dit geval gedefinieerd als de marktkapitalisatie (de waarde van een munt vermenigvuldigd met het aantal in omloop zijnde munten).
De achterliggende gedachte is dat de markt bepaalt welke munten succesvol zijn en dat het meestal niet loont om de beste eruit proberen te pikken. Om dit succesvol te doen moet je namelijk veel tijd en geld investeren. Daarnaast kun je je afvragen in hoeverre het überhaupt mogelijk om in een jonge en dynamische markt zoals die van de cryptovaluta, de winnaar eruit te pikken. (Zie ook ons artikel over het vergelijk van onze index met concurrenten).

Diversificatie

Door een mandje met cryptovaluta aan te kopen spreiden we de investering in de blockchaintechnologie. Op het moment van schrijven dekt het mandje van dertig cryptomunten die het fonds beheert ongeveer 90% van de hele markt. De samenstelling van het fonds wordt periodiek tegen het licht gehouden en aangepast aan de dan geldende marktkapitalisaties. Zodoende stromen de goed presterende crypto-assets automatisch de index binnen, en verdwijnen de minder goed presterende. Daarnaast wordt er een maximale grens aan het aandeel van een munt gesteld, namelijk 20%. Zo wordt voorkomen dat bepaalde fondscomponenten te veel gewicht krijgen en wordt het aandeel van de kleinere crypto-assets in de index vergroot.

Daarnaast verwachten wij dat er op de lange termijn qua substantiële waardevergaring, slechts ruimte is voor een beperkt aantal blockchains (en crypto-assets), zoals dat in het verleden voor andere technologische wapenwedlopen ook is gebleken. Vanuit die gedachte is een kleiner maximum ongewenst.

Anticyclisch investeren

Een bekend adagium in de beleggingswereld is het ‘tegen de trend in handelen’, ofwel anticyclisch investeren. Hierbij koop je als anderen verkopen, en verkoop je wanneer anderen inkopen, waardoor je gemiddeld tegen lagere prijzen zou inkopen en tegen hogere prijzen verkopen.

Een model dat dit proces beschrijft is Shannons Demon, vernoemd naar Claude Shannon, een voormalig MIT professor en onderzoeker voor Bell Labs. Het proces is volledig onafhankelijk van kennis van hetgeen waarin belegd wordt en berust op een strategie van diversificeren en herbalanceren. Als men via dit model bijvoorbeeld met euro’s belegt in aandelen, dan is het idee om altijd te streven naar een 50/50 verdeling qua euro’s/aandelen. Omdat de waarde van deze twee groepen over de tijd van elkaar gaan afwijken, wordt er eens in de zoveel tijd geherbalanceerd, bijvoorbeeld eens per maand. Op dat herbalanceringsmoment wordt de waarde van de euro’s en aandelen weer teruggebracht naar de 50/50 verdeling. Kortom, als de aandelen in waarde zijn gestegen ten opzicht van de euro, dan zullen er aandelen verkocht worden voor euro’s en vise versa. Deze aanpak loont en vooral in een volatiele markt. Onderstaande grafiek laat dat zien:

Een index strategie is niet alleen diversificeren en risico te dempen, het is ook een manier om anticyclisch te verdienen aan volatiliteit

In blauw wordt hier de prijs van een aandeel weergegeven en in oranje de waarde-ontwikkeling van één dollar geïnvesteerd in een portfolio via Shannon’s aanpak. Het valt op dat bij een stijging van de waarde van een aandeel de stijging van de portfolio iets achterblijft (de portfolio profiteert tussen elke herbalancering immers maar voor 50% mee van de stijging van het aandeel), maar dat tijdens een daling van de waarde van een aandeel de portfolio ook veel minder hard mee daalt. Dit komt, omdat bij een stijging van de waarde van het aandeel, de winst bij de eerstvolgende herbalancering gedeeltelijk genomen wordt door de verhouding weer terug te brengen naar 50/50. Bovenstaand plaatje is ietwat overdreven door de enorme volatiliteit, maar het principe werkt wel.

Het Crypto Index mandje maakt ook gebruik van dit principe. Door de grootste munten te limiteren op 20% van het totaal, wordt bij elke herbalancering een eventuele winst genomen en omgezet in kleinere cryptomunten. Als er juist sprake is van een daling van de grootste munt(en), zal er bijgekocht worden om weer tot de 20% aandeel te geraken. In de praktijk is dat bij het Crypto Index mandje vooral de bitcoin, waarvan de rol vergeleken kan worden met die van de dollar in bovenstaand voorbeeld.