Waarom indexbeleggen in cryptovaluta?

Cryptovaluta zijn veel in het nieuws: de ene keer positief, de andere keer negatief. De heersende sentimenten over de digitale munten veranderen net zo snel mee. Waarom zou je willen investeren in deze uiterst volatiele markt, en wat is de beste manier om dat te doen?

Cryptovaluta zijn onlosmakelijk verbonden aan de blockchain-technologie. Ze fungeren enerzijds als betaalmiddel voor het gebruik van blockchain toepassingen en anderzijds als beloning voor diegenen die de blockchain-infrastructuur draaiende houden. In een toekomst waarin – zoals veel experts voorspellen – blockchain-technologie een grote economische en maatschappelijke rol gaat spelen, zullen cryptovaluta onmisbaar zijn. Hoe meer economische waarde de toepassing van een specifieke blockchain zal krijgen, hoe meer de bijbehorende cryptovaluta waard zal worden.

Alleen is die toekomst er nog niet. Hoe kun je op dit moment dan toch op een verantwoorde manier investeren in blockchain-technologie?

Wij geloven dat een indexbelegging in cryptovaluta de beste manier is om te profiteren van de groei op lange termijn. In dit stuk laten we zien waarom deze beleggingsstrategie een betere waardeontwikkeling zal laten zien dan een actieve beleggingsstrategie, waarbij men op basis van fundamentele analyse de winnaars voor de toekomst probeert te voorspellen.

Blockchain adoptie is lastig te voorspellen

Blockchain biedt fantastische mogelijkheden om allerlei economische sectoren en activiteiten op een transparantere, decentrale en eerlijkere manier in te richten. Het is alleen de vraag binnen welke toepassingsgebieden de adoptie het snelst is en op basis van welke blockchain-technologie dat zal zijn.

Blockchain heeft een dermate grote impact op samenwerkingsverbanden en instituten dat de aansluiting nergens zonder slag of stoot zal verlopen. Daar waar blockchain de grootste meerwaarde brengt en de minste weerstand ontmoet, kan de adoptie snel gaan. Dit ingewikkelde krachtenveld maakt een actieve beleggingsstrategie gebaseerd op een fundamentele analyse van de eigenschappen van een blockchain zelf, of de achterliggende community, een hachelijke zaak. Bij een passieve strategie daarentegen wed je op vele paarden. Je volgt de markt, en daarmee de wisdom of the crowd.

De cryptomarkt wordt steeds efficiënter

Als actieve belegger in crypto kun je – wanneer je een kennisvoorsprong hebt op de markt – je slag proberen te slaan. Handelen met voorkennis is op deze ongereguleerde markt niet verboden, er zijn diverse arbitragemogelijkheden, en je kunt zelf op allerlei manieren de koers proberen te beïnvloeden met gerichte informatiecampagnes.

Toch wordt ook deze markt steeds efficiënter. Er komen meer handelaren en handelsplatformen, de volumes groeien en en de handel verloopt vaker geautomatiseerd. Dit alles zorgt ervoor dat nieuwe informatie sneller in de prijzen verwerkt wordt, waardoor de kansen op structureel beter dan gemiddelde beleggingsresultaten slinken.

Prijs gebaseerd op sentiment

Een groot gedeelte van de huidige prijs van cryptovaluta is gebaseerd op een verwachting omtrent toekomstige toepassingen van blockchain-technologie. Zolang die toekomst er nog niet is en zolang kwantitatieve waarderingsmethodieken van cryptovaluta nog nauwelijks beschikbaar zijn, wordt de waardeontwikkeling voornamelijk bepaald door sentiment in plaats van door fundamentele factoren.

Door een index te volgen koppel je je beleggingsstrategie los van onderliggende factoren. In een door emotie beheerste markt levert het volgen van het sentiment een beter rendement dan star vasthouden aan fundamentele analyses, mits men de index voldoende frequent herweegt.

Voor de meeste beleggers, zowel institutioneel als particulier, is een indexfonds met minimale kosten de beste manier om in aandelen te beleggen. Wie hiervoor kiest kan zeker zijn van een hoger netto rendement (na aftrek van kosten) dan de grote meerderheid van de professionele beleggers

Warren Buffet – jaarverslag van Berkshire Hathaway, 1996

Indexbeleggen is goedkoper

Er zijn meer dan 1500 verschillende crypto-assets, allemaal met een verschillende belofte en achterliggend potentieel. Dagelijks komen hier nieuwe crypto-assets bij. Om met vertrouwen en onderbouwing in dit brede, zich vertakkende veld de winnaars van morgen te kunnen selecteren, is een constante aandacht en een grote tijdsinvestering door een multidisciplinair team analisten vereist. De daarmee gemoeide kosten moeten door de beleggers gedragen worden.

Indexbeleggen is eenvoudiger en kan tegen veel lagere kosten. Het kostenvoordeel ten opzichte van actief beleggen kan jaar-over-jaar behoorlijk oplopen.

Indexbeleggen is bewezen effectief

Diverse studies hebben aangetoond dat het in de aandelenmarkt erg moeilijk is om op middellange en lange termijn, na aftrek van kosten, buitengewone rendementen te halen, oftewel: de markt te verslaan.

Indexbeleggers in de reguliere assets aanvaarden dat de toekomst slecht voorspelbaar is en volgen de wijsheid van de markt. Veel wijst erop dat de cryptomarkt, waarvan de onderliggende fundamenten nog niet tot wasdom zijn gekomen en deels nog ontdekt moeten worden, en waarvan de prijzen voor een nog grotere mate door sentiment bepaald zijn, nog onvoorspelbaarder is. Reden te meer om te geloven in de effectiviteit van indexbeleggen in deze markt.

Indexbeleggen is simpel, goedkoop en zonder pretenties. Daar houd ik van.

Gerrit Zalm – oud-minister van Financiën

Conclusie

Het voorspellen van welke specifieke blockchain-technologieën een grote economische rol gaan spelen en de meeste waarde zullen vergaren, lijkt een bijzonder lastige zaak, zeker wanneer je dit beter wilt doen dan het marktgemiddelde. Uitgebreid en continu analyseren van die markt brengt hoge kosten met zich mee. Daarnaast geldt dat de cryptomarkt voorlopig meer op sentiment omtrent toekomstige waarde gebaseerd is dan op harde economische cijfers.

Alles wijst erop dat een indexbeleggingsstrategie ook bij cryptovaluta betere rendementen op zal leveren dan een actieve strategie. Bij het kiezen van de index is het wel van belang dat deze voldoende divers is en hem frequent te herbalanceren.

Indexbeleggen is niet alleen interessant in de aandelenmarkt, ook voor cryptovaluta dempt het het risico, terwijl het rendement overeind blijft.